График

 

Клубът работи с мулти спорт за деца и възрастни!

ГРАФИК НА ТРЕНИРОВКИТЕ С КАРТИ МУЛТИСПОРТ И МУЛТИСПОРТ KIDS
ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК (ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ) – 8:30/9:00/9:30/10:00/10:30 /11:00
(ДЕЦА и ВЪЗРАСТНИ) – 16:00/16:30/17:00/17:30/18:00/18:30
(ВЪЗРАСТНИ) -18:00/18:30/19:00/19:30
СЪБОТА И НЕДЕЛЯ (ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ) -(напреднали)9:00/9:30/10:00/10:30/ (начинаещи)11:00/11:30/12:00

 Тренировъчен график Приорити спорт-национален стадион „Васил Левски”:

                    Понеделник  Вторник  Сряда  Четвъртък  Петък  Събота  Неделя
 Деца:                    09:00  09:00  09:00  09:00  09:00    
     
 Деца:                   
 16:30  16:30  16:30  16:30    
 Деца/Възрастни:  18:00  18:00 18:00 18:00 18:00    
 Възрастни:            18:30 18:30 18:30 18:30 18:30